GYS Kitapları

Görevde Yükselme Sınavı (GYS) Nedir?

Görevde Yükselme Sınavı (GYS) memurların daha üst mevkilerdeki memuriyetler için girdiği bir sınavdır. Çeşitli katılım şartları bulunan bu sınav ile birlikte kariyer olarak daha üst kademelere ulaşılabilmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Bekçilik ve Adalet Bakanlığı pek çok yerde bu sınav geçerlidir. Bu yerlerde çalışan memurlar sınava girerek bulundukları mevkiden daha üst kademelere çıkabilmektedir. Görevde Yükselme Sınavı (GYS) için özel olarak hazırlanmış kaynak kitaplar sayesinde adaylar bütün sınav konularını kolay bir şekilde çalışabilmektedir.

Görevde Yükselme Sınavı (GYS) Şartları Nelerdir?

Görevde Yükselme Sınavı (GYS) başvurularında adayların sağlaması gereken bazı koşullar bulunmaktadır. Bu koşullar olarak öncelikle ilgili öğrenim düzeyinin sağlanması gerekmektedir. Eğitim Uzmanı, APK Uzmanı, Araştırmacı, Müdür Yardımcısı, Başmühendis, Müdür gibi meslek sahiplerinin en az 4 yıllık fakülte mezunu olması isteniyor. Bunun yanında Şef, Amir ve Programcı mesleklerinde olan kişilerin de 2 yıllık bir fakülte mezunu olması gerekmektedir. Son olarak Muhasebeci, Memur, Bilgisayar İşletmeni, Kontrol İşletmeni ve Veri Hazırlama gibi meslek sahipleri de en az ortaöğretimden mezun olmalıdır.

Görevde Yükselme Sınavı (GYS) için gerekli olan öğrenim düzeylerinin yanında hizmet süresi de başvuru koşulları arasında bulunmaktadır. İlgili mesleklere sahip olan kişilerin istenen hizmet süresine ulaşmış olması gerekmektedir. Bu hizmet süreleri de her meslek için ayrı ayrı belirtilmektedir. Örnek verilecek olursa sağlık kuruluşundaki adayların en az 2 yıl çalışmış olması istenmektedir. Sicilin temiz olması ve herhangi bir suça karışılmaması da en önemli şartlardandır.

Görevde Yükselme Sınavı (GYS) Hazırlık Kitapları Nelerdir?

Görevde Yükselme Sınavı (GYS) için hazırlanan kitaplar mesleklere göre ayrılmaktadır. Genel olarak sınav konularından bahsedecek olursak da Halkla İlişkiler ve Davranış Kuralları, Devlet Teşkilatı ile ilgili Mevzuatlar ve T.C. Anayasası gibi ders konuları bulunmaktadır. Bunların yanında Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Ulusal Güvenlik ve bulunulan görevle ilgili sorular da sınav içerisinde yer almaktadır. Görevde Yükselme Sınavı (GYS) adayları bulundukları Bakanlığa göre ayrı hazırlık kitaplarından sınava çalışmaktadır. Çeşitli konu anlatım kitapları ve soru bankaları ile birlikte bütün sınav konuları öğrenilmektedir.